Beiträge zur Pfälzer Mundart

Hier gelangen Sie zur Suche

Beiträge nach Jahrgängen sortiert:
2018 (2 Beiträge)
2017 (2 Beiträge)
2016 (2 Beiträge)
2015 (2 Beiträge)
2014 (2 Beiträge)
2013 (2 Beiträge)
2012 (2 Beiträge)
2011 (2 Beiträge)
2010 (2 Beiträge)
2009 (2 Beiträge)
2008 (2 Beiträge)
2007 (2 Beiträge)
2006 (2 Beiträge)
2005 (2 Beiträge)
2004 (2 Beiträge)
2003 (2 Beiträge)
2002 (2 Beiträge)

Es wurde ein Beitrag gefunden.

Niß

Gerd Runck, Landau

E Verzäilsche aus de 70er Johre

Sticker fimf, sechs Meerer vu’meim Schloffstobbfenschter, im Gaarte vun de Lydia un em Pirmin, meine Nochbersleit, steht en mords Trumm vu’me Nußbääm! Schier bis niwwer uff d’anner Strooßeseit, ball bis an de Lenche-Bas ehr klää Haisel, streckt er sei langke Äscht aus, schmeißt er summers sein Schatte uff d’Gass.
Sou ausgangs September rumm, wann naachts d’ erschte Herbschtstirm wie’s Wilde Heer durch sei Kron fäächen un ’s Rächewärrer wie en iwwermiericher Fuhrmannsknecht sei Blärrerwaijk beitscht, springen die zeirch woorne Niß aus ehre dicke aißre Schale – aus de Lääfle – un fallen runner; ich heer se uff die Plaschterstää klatsche un noch e Stick weit fortkullere.
Jetzert esch häichschti Eisebah’, daß ich aus em Bett kumm! Dabber hängk ich mar ebbes iwwer un – e gewitzich, wu sinn dann wirrer mei Galosche? – nix wie naus! Wu ich doch zeit Johr un Daach wääß, daß d’Lenche-Bas driwwe genausou scharf uff die millichweiße Nußkerne esch wie ich selwerscht, awwer hoscht gemäänt: d’Lenche-Bas war – wirrer emol! – schneller wie ich. Mit de äände Hand halt se de houchgekrempelte Kutteschurz iwwer ehrm Naachthemb zamme un mit de annere schnappt se mar die letscht Nuß direkt vor de Nas ewäck! Un däß, wu d’Lensche-Bas doch e paar guure Jeehrlich mäh uffem Buckel hot wie ich; ich glääb, die lecht sich oweds schun mim Kutteschurz a’ ins Bett!
. . . Vorchsjohr häwwich mich nimmi se dummle brauche: Zeit em letschte auguscht licht d’Lenche-Bas drauß uffem Kirchhouf, awwer komisch: jetzert, wu ich die Niß jo all fer mich ellää häbb, kann ich mich gar nimmi sou richtich druff frääe.

2006, Kategorie: Prosa
Beitrag anhören: mawdh-2006-niss.mp3 (1,03 MB)

Ende der Beiträge zur Pfälzer Mundart.

Beiträge nach Jahrgängen sortiert:
2018 (2 Beiträge)
2017 (2 Beiträge)
2016 (2 Beiträge)
2015 (2 Beiträge)
2014 (2 Beiträge)
2013 (2 Beiträge)
2012 (2 Beiträge)
2011 (2 Beiträge)
2010 (2 Beiträge)
2009 (2 Beiträge)
2008 (2 Beiträge)
2007 (2 Beiträge)
2006 (2 Beiträge)
2005 (2 Beiträge)
2004 (2 Beiträge)
2003 (2 Beiträge)
2002 (2 Beiträge)